FAT CHOY x YAHOO團購,半價購買美食現金券 – 香港青年協會 The Hong Kong Federation of Youth Groups

FAT CHOY x YAHOO團購,半價購買美食現金券

Start date: 11/04/2018

End date: 23/04/2018

​[​YAHOO獨家優惠]​ FAT CHOY 首次團購

A. 有機仙人掌汁 1杯
Yahoo 團購價: $25        參考價:  $50

 

B. [FAT CHOY] 自選一人套餐

  • 現金券$100
  • 配送有機仙人掌汁 1杯 或 是日精選果汁​1杯

Yahoo 團購價: $75        參考價:  $150
C. [FAT CHOY] 自選二人套餐

  • 現金券$300​
  • 配送有機仙人掌汁 2杯 或 是日精選果汁​2杯
  • ​配送㕑師發板是日甜品 2客

Yahoo 團購價: $245      參考價:  $490

 

 

立即捐款 支持青協

 

 

我想立即捐贈

支持青協